• Gistermiddag heeft in de kantine de verloting van de donateurskaarten plaats gevonden. Prijswinnaars....

    gefeliciteerd

    !😁Alle donateurs.... Bedankt voor het steunen van onze vereniging!👍😁