• Jaarvergadering donderdagavond 14 september 2023

  7 sep 2023
 • ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Bij deze nodigt het bestuur van de RKVV Zwaagdijk haar leden, jeugdleiders, trainers en de ouders van de jeugdleden uit, om op donderdag 14 september 2023 om 21.00 uur aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering in de kantine van de RKVV Zwaagdijk, het adres is Toernooiveld 10 Zwaagdijk Oost.

  AGENDA:

  1. Opening
  2. Notulen van de vergadering van 15 september 2022
  3. Jaarverslag van de secretaris ( voorzitter) over seizoen 2022/2023
  4. Jaarverslag van de penningmeester over het seizoen 2022/2023
  5. Verslag van de kascommissie en aanstelling nieuwe kas commissie
  6. Mededelingen en binnen gekomen stukken
  7. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Han Ursem en Arjen Vijn. 
  8. Donateurskaarten
  9. Kantine beheer
  10. Contributie
  11. Tarieven kantine
  12. Competitie en training
  13. Rondvraag
  14. Sluiting

  Het bestuur hoopt op een grote opkomst daar er door de opkomst van de leden blijk wordt gegeven dat zij ook belangstelling hebben voor hun eigen vereniging.

  Namens het bestuur Cees Sierkstra (voorzitter)