• Donderdag 5 september vindt de jaarvergadering weer plaats van RKVV Zwaagdijk. Bekijk onderstaand de agenda voor deze jaarvergadering.

  Agenda jaarvergadering 5 september 2019

  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering 6 september 2018
  3. Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2018/2019
  4. Jaarverslag van de penningmeester over het seizoen 2018/2019
  5. Verslag van de kascommissie en aanstelling nieuwe kascommissie
  6. Mededelingen en binnengekomen stukken
  7. Bestuursverkiezing
  8. Donateurskaarten
  9. Vrijwilligers, bardiensten, schoonmaken kantine enz.
  10. Aanpassing van contributie en de tarieven van de kantine
  11. Competitie en training
  12. Rondvraag
  13. Sluiting